Týždeň s farnosťou…

RELÁCIA na TV LUX

🙌 Prosme spoločne počas tohto týždňa aj za TV LUX:

🙏 Úlohou médií je spájať ľudí po celom svete. Pane, daj, aby katolícke médiá na Slovensku prispievali k budovaniu komunity zrelých kresťanov pripravených žiť podľa Tvojej vôle.

🙏Byť svetlom sveta je povolaním každého kresťana. Pane, osobitne ťa prosíme za všetkých, ktorí tvoria a pripravujú program a vysielanie TV LUX, aby si ich požehnával v ich práci a aby si ich inšpiroval svojim Svätým Duchom.

🙏 Všetci pokrstení sú povolaní hlásať Evanjelium svojim príkladom. Pane, prosíme ťa za nás samých, aby sme podporovali hlásanie evanjelia prostredníctvom televízie LUX a ostatných katolíckych médií.