Reštaurovanie fasády kostola

Zub času neobchádza ani sakrálne či kultúrne pamiatky, práve naopak.
Rozhodli sme sa preto dopriať dominante našej obce – Kostolu Nanebovzatia Panny Márie – novú fasádu.

Zámerom projektu je po úspešnej výmene strešnej krytiny aj obnova a zreštaurovanie fasády národnej kultúrnej pamiatky Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Dolných Orešanoch s cieľom záchrany kultúrneho dedičstva.
Realizáciou tohto zámeru plánujeme pokračovať (po obnove strešnej krytiny, ktorá bola vymenená v roku 2020) v napĺňaní ďalších bodov celkovej realizácie obnovy významnej sakrálnej kultúrnej pamiatky zo 14. storočia, ktorá je dominantou našej obce s významným historickým a regionálnym dopadom. Prínosom projektu vnímame predovšetkým v ochrane kultúrneho dedičstva, ale aj v podpore cestovného ruchu v miestnom regióne Malých Karpát.

Obnovu fasády môžeš podporiť

Dobrovoľným príspevkom na číslo účtu farnosti:

SK40 0900 0000 0051 6076 9241

variabilný symbol: 202223
správa pre prijím
ateľa (dobrovoľné): fasada


Projekt  Reštaurovanie fasády národnej kultúrnej pamiatky: Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Dolné Orešany; 1. etapa
realizujeme aj s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
(zmluva č. MK-2723/2021-423)

Za pomoc pri realizovaní reštaurovania fasády v roku 2021 ĎAKUJEME aj Obci Dolné Orešany.


Projekt  Reštaurovanie fasády národnej kultúrnej pamiatky: Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Dolné Orešany; 2. etapa
realizujeme aj s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
(zmluva č. MK-9463/2021-180)

Za pomoc pri realizovaní reštaurovania fasády kostola v roku 2022 ĎAKUJEME aj


Projekt:  Kostol
Nanebovzatia Panny Márie, Dolné Orešany, č. ÚZPF 816/1, Reštaurovanie fasády
kostola, III. etapa
realizujeme aj s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
(zmluva č. MK-6552/2022-180)

Za pomoc pri realizovaní reštaurovania fasády kostola v roku 2023 ĎAKUJEME aj