Erb farnosti

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu

Farský kostol je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Figúry a tinktúra erbu preto korenia v mariánskej symbolike, ktorú reprezentujú ľalie spolu s mariánskou modrou. Zaujímavosťou kostolnej veže je jej zakončenie. Nie je totiž ukončená krížom ako býva zvykom, ale je na nej položený kráľovský symbol: vankúš so štyrmi rohovými strapcami a s uhorskou svätoštefanskou korunou. Z tohto dôvodu je jednou z figúr kráľovská koruna, odkazujúca na túto historickú zvláštnosť. Kostol bol postavený v prvej polovici 14. storočia (patrocínium je však doložené až v roku 1543). Prvá písomná zmienka o jeho existencii pochádza z roku 1390. Podľa legendy v ňom mala byť určitý čas uchovávaná svätoštefanská koruna.

Autor erbu
Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD.